Plan zajęć

W tym tygodniu w Rannych Ptaszkach:
  • zabawa sztucznym śniegiem,
  • zajęcia sportowe na dworze,
  • „Barbórka”.

 

leave a comment

Girl in a jacket
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl