Organizacja

 • Powitanie dzieci

  Zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań.

  7.00 - 8.15

 • Zabawy integrujące grupę

  Zabawy ruchowe . Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę).

  8.15 - 8.45

 • Przygotowanie do śniadania

  Poranna toaleta- przygotowanie do śniadania

  8.45 - 9.00

 • Śniadanie

  9.00 - 9.30

 • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze

  Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze realizowane zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.

  9.30 - 10.30

 • Spacer, zabawy

  Spacer, zabawy ruchowe, obserwacja przyrodnicza, zajęcia sportowe.

  10.30 - 11.45

 • Przygotowanie do obiadu

  Czynności higieniczne- przygotowanie do obiadu.

  11.45 - 12.00

 • Obiad

  12.00 - 12.30

 • Toaleta

  12.30 - 12.45

 • Odpoczynek

  Odpoczynek, leżakowanie oraz inne formy relaksu.

  12.45 - 13.45

 • Zajęcia popołudniowe

  Zajęcia popołudniowe, zajęcia dodatkowe, utrwalanie materiału.

  13.45 - 14.20

 • Przygotowanie do podwieczorku

  Czynności higieniczne- przygotowanie do podwieczorku.

  14.20 - 14.30

 • Podwieczorek

  14.30 - 15.00

 • Zajęcia muzyczne, plastyczne

  Praca indywidualna. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami.

  15.00 - 17.00

Girl in a jacket
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl